انواع دیوار

[av_heading heading=’انواع دیوار’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3fwmgn3′ admin_preview_bg=”]
در این مقاله سعید داریم انواع دیوار را با هم بررسی کنیم .

تعریف دیوار

دیوار عبارتست از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره باشد، که ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع، نازک می باشد. دیوار ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت می نماید یا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر به صورت اجزاء یا اتاقها عمل می کند.


انواع دیوارها از نظر محل قرار گیری

دیوار خارجی : دیوارهای خارجی یا دیوارهای نما، مانند دیوار مشرف به حیاط یا کوچه و خیابان بایستی خصوصیات ویژه ای را دارا باشند. جلوگیری از نفوذ رطوبت، سرما و سر و صدا از جمله وظایف دیوارهای خارجی است. آنها بایستی شرایط خاص اقلیمی منطقه را نیز تحمل نمایند.

دیوار داخلی : دیوارهای داخلی فضاهای داخل ساختمان را از یکدیگر جدا می کنند.


انواع دیوارها از نظر سازه

دیوارهای باربر : دیوارهای باربر، بارهای وارده به خود، مانند سقفها و کفها را افزون بر وزن خود، تحمل و منتقل می کنند.

دیوارهای غیرباربر : دیوارهای غیرباربرتنها تحمل وزن خود داشته آن را منتقل می کنند.

پارتیشن یا دیوار تقسیم برای مشخص کردن ساختار ممتدی به کار می رود که به عنوان جدا کننده اجزاء و اتاقهای ساختمان انجام وظیفه نماید.


انواع دیوارها از نظر ساختار

دیوار چینه ای

دیوار خشتی

دیوار سنگی

دیوار چوبی

دیوار آجری

دیوار بتنی


دیوار چینه ای

پس از پی سازی اصولی با شفته آهک همراه با مخلوط خرده سنگ یا جوش آجر، ازاره سنگی تا ارتفاعی که خطر ترشح آب وجود دارد، با رعایت پیوند و با ملات ماسه وآهک اجرا می شود.

خاک رس مرغوب اصطلاحاً آخوره شده و آب گرفته می شود و به مدت 1 تا 2 روز در حال خود رها شده تا کاملاً دانه های خاک باد کرده و خیس بخورد. پس از ورز دادن ملات، خاک خشک و نرم بر سطح ملات پاشیده شده و تاسفت شدن آن لگد می شود.

برای پیوند و آرمه شده ملات، در مواردی کاه درشت، یا ریشه های علفی و گیاهی خُرد شده به ملات اضافه شده و ملات لگد می شود. این عمل سبب یکپارچه شدن ملات درانواع دیوار چینه ای می شود.

معمولا رج اوّل چینه به عرض 50 و ارتفاع آن نیز حدود 50 سانتی متر است که با ریسمانکشی از دو سر کار اجرای چینه گذاری دنبال می شود.

رج دوّم با مفروش سازی یک رج خشت خام که معمولاً به شکل خشکه چینی روی رج زیرین چینه است، اجرا می شود


دیوار خشتی

پس از پی سازی اصولی با شفته آهک همراه با مخلوط خرده سنگ یا جوش آجر، ازاره سنگی تا ارتفاعی که خطر ترشح آب وجود دارد، با رعایت پیوند و با ملات ماسه وآهک اجرا می شود.

در ساختمانهای خشتی، وجود ازاره سنگی همراه با ملات ماسه و آهک یا ملات باتارد یا ملات ماسه و سیمان تا ارتفاعی حدود 80 تا 120 سانتیمتر عایق رطوبتی قابل قبولی خواهد بود.

پس از ازاره سنگ، رج چینی توسط آجر و همراه با پر کردن بندهای آن با ملات گچ (گچ فاقد آهک) اجرا شده، سپس ایزوگام که می تواند عایق خوبی برای بناهای خشتی باشد، در سطح رج آجرکاری یاد شده بکار می رود.

رج حفاظتی روی عایق ایزوگام می تواند با ملات ماسه و سیمان یا ملات گچ اجرا شود.

دیوار خشتی با رعایت پیوند رج به رج در تمام سطوح فضاها بنّایی می شود. این اجرا سبب کلاف کامل رج ها در بدنه فضاها شده و در ضمن چون ملات گل می باشد بنّایی یک رج در تمامی سطوح سبب خشک شدن ملات و خودگیری آن خواهد شد.


دیوار سنگی

دیوارهای سنگی بیشتر در مناطق کوهستانی یا در مسیر رودخانه های کم عمق (که فشار آب سنگ های کوهستان را به همراه می آورد)، ساخته می شود. از انواع دیوارهای سنگی برای حصارکشی و ساخت دیوار در کنار جاده ها برای پیشگیری از ریزش و رانش کوه و همچنین در ساختمان های سنگی و بسیاری دیگر در شکل های گوناگون استفاده می شود.


انواع دیوار سنگی

دیوار سنگی با رج های قواره

دیوار سنگی با رج های نامساوی

دیوار سنگی با رج های یکنواخت

دیوار سنگی با نمای موزاییک

دیوار سنگ و آجر

دیوار سنگی خشکه (گابیون سازی)

دیوار سنگی پشتواره

دیوار سنگ و بتن


دیوار سنگی با رج های قواره

در دیوارهای سنگی قواره، عرض دیوار باربر حدود 50 تا 55 سانتیمتر و دیوار غیر باربر حدود 45 سانتیمتر بوده و سنگ کاری با رعایت اصطلاحاً قفل و بست کامل می باشد.

برای اتصالات هر چه بیشتر در سنگ کاری، قوزی سنگ (برجستگی تیز) تراشیده می شود. این اجرا سبب نشست قطعه سنگ روی سنگ دیگر خواهد شد.

ضخامت ملات در تمامی بندهای افقی و عمودی و جوانب قطعات سنگ حدود 4 سانتیمتر می باشد. ملات این سنگ کاری ماسه و سیمان بوده و به شکل غوطه ای، اطراف قطعات سنگ را پر می سازد.

سطح سنگ کاری پس از 5/1 متر تخت شده و مجدداً رج چینی تکرار می شود. در این سنگ کاری، قطعات بزرگ در ناحیه زیرین و قطعات کوچکتر در رج های فوقانی قرار می گیرند. همچنین در نبش ها و گوشه ها از قطعات سنگ بزرگ استفاده می شود. این اجرا، انواع دیوارهای سنگی را در مقابل زلزله تا حدی پایدار می سازد.


دیوار سنگی با رج های نامساوی

تراش سنگ برای این سنگ کاری به شکل بلوکه کامل بوده، نمای سنگ دارای برجستگی هایی می باشد که اصطلاحاً ”بارسنگ“ گفته می شود.

در رج های زیرین از سنگهای مرتفع و در رج های بالایی از رج های کم ارتفاع استفاده می شود. ارتفاع سنگ از 15 تا 30 سانتیمتر انتخاب می گردد.

بندهای اقی و عمودی در این سنگ کاری باید به موازات یکدیگر باشد. در این سنگ کاری، طول سنگ نباید از 20 سانتیمتر کمتر باشد و عرض این دیوار سنگی برای باربری 50 تا 55 سانتیمتر و برای غیر باربری حدود 45 سانتیمتر می باشد.

دیوار سنگی با رج های یکنواخت

این دیوار سنگی از سنگ های ”سر تراشکامل در حالت مسطح مسطح و گونیا ساخته می شود. در مواردی پس از تراش کامل، سنگ ها را سنگ ساب کرده و کرموهای آن را با مصالحی مانند نرمه خود سنگ و چسب سنگ پر می کنند. پس از خود گیری کامل چسب مجدداً سنگ ساب داده می شود تا اصطلاحاً یکدست شود.

بندهای این سنگ کاری حدوداً 1 سانتیمتر بوده و به علت یکنواختی و یک اندازه بودن قطعات سنگ بندهای عمودی، کاملاً در راستا و امتداد قائم یکدیگر می باشد.

تراش دادن جوانب سنگ، سبب نشست اصولی قطعات بدون مانع در جوار یکدیگر می شود.

 


دیوار سنگی با نمای موزاییک

قطعات بدست آمده از قطعات بزرگ که با پتک به قطعات کوچکتر تبدیل شده است، توسط چکش اصلاح شده و نما سر سنگ به شکل چند وجهی درست می شود.

در نمای سر سنگ به اندازه 3 تا 4 سانتیمتر داده می شود. این اجرا سبب زیبایی سنگ کاری است.

عمق قطعات سنگ انتخاب شده نباید از25 سانتیمتر برای این دیوارسازی کمتر باشد. معمولاً در هر متر مربع، بین3 تا 4 قطعه از سنگ های کاملاً عمقی و ریشه ای که طول آنها 4/3 از عرض دیوار را پوشش دهد استفاده می شود. این اجرا، سبب درگیری کامل قطعات می گردد.

این سنگ کاری در نبش، از یک طرف قائم و از طرف ادامه سنگ کاری به شکل چند وجهی مورد استفاده می باشد.

عرض دیوارها با ارتفاع زیاد تا 100 سانتیمتر هم می رسد ولی دیوار باربر در ساختمانها حدود 55 سانتیمتر می باشد.


انواع دیوار سنگ و آجر

در مواردی با توجه به اینکه عایق کاری دیوار سنگی خالی از اشکال نمی باشد و یا مقدار سنگ مناسب به میزان کافی نمی باشد در پشت دیوارهای سنگی کمتر از 50 سانتیمتر مبادرت به دیوار سازی آجری در عرض 20 سانتیمتر می شود.

در این دیوار سازی باید ابعاد سنگ و آجر کاری طوری محاسبه شود که بعد از هر چند رج، رج آجری در عمق سنگ نشست کند. این عمل سبب پیوند ناحیه جلوی دیوار یعنی سنگ کاری با آجر کاری می شود.

برای اجرای عایق رطوبتی سطح دیوار آجری ابتدا اندود ماسه و سیمان صیقلی و پس از خودگیری و مقاوم شدن آن قیر اندود خواهد شد.

برای اتصال اندود رویه به قیر اندود زمانی که قیر سطح گونی داغ است مبادرت به نصب توری گالوانیزه می شود، سپس سطح توری اندود گچ و خاک و سپس اندود رویه می شود.


دیوار سنگی خشکه (گابیون سازی)

در مواردی مانند کناره های جاده های کوهستانی که ریزش کوه وجود دارد یا کناره های جاده که تپه های خاکی مرتفع می باشد، برای نگه داری دامنه کوه و تپه، دیوارهای سنگی به شکل خشکه چینی و به اصطلاح ”گابیون سازی“ اجرا می شود.

در این روش از توری سیمی قطوری که دارای شبکه هایی به فاصله حدود 50 میلیمتر است، استفاده می شود. این توری از نوع فولاد مقاوم اما کاملاً نرم و شکل پذیر بوده که به خوبی تا می شود.

معمولاً در محل کار، توری پهن شده و سنگ های قطور و گاهی قواره شده درون آن چیده می شود، سپس در ارتفاع مشخص از قطعات سنگ، توری روی یکدیگر برگردانده شده و با سیم آرماتوربندی قطعات قرار گرفته روی یکدیگر کاملاً سفت می شوند. بدین شکل بلوکه هایی عریض و طویل با ارتفاعی قابل توجه از سنگ درون توری و با مهاری کامل به نام ”گابیون سازیبوجود می آید.

اجرای مذکور برای پیشگیری از ریزش های مختصر خرده های سنگ کوچک و رانش خفیف خاک از زمین تپه اجرا می شود.


دیوار سنگی پشتواره

اگر دیوار سنگی مرتفع باشد، برای ایستایی آن از لغازدهی به شکل سر پایه در دیوار طویل سنگی نیز استفاده می شود. مسلماً پیوند و قفل و بست بین رج های دیوار و لغاز باید به درستی انجام شود. این اجرا سبب پایداری دیوار طویل شده و اصطلاحاً آن را ”پشت بند سازیمی گویند.

دیوار سنگی به طول و عرض مشخص و با رعایت بند انبساط قائم از سنگ های مقاوم و با اصول استفاده از سنگ های ریشه ای و عمقی با رعایت قفل و بست با ملات مرغوب ماسه و سیمان چیده می شود.

در لابلای سنگها و فضای خالی آنها با استفاده از لاشه گذاری و دوغاب ریزی هر رج (اصطلاحاً آب بندی کردن رج ها)، دیوار سنگی ساخته می شود.

اصول اجرای دیوار سازی سنگی، بر اساس کلیه جهاتی که قبلاً گفته شده باید اجرا شود.


انواع دیوار سنگ و بتن

اگر خطر رانش دیوار سنگی در اثر سقوط قطعات سنگ از کوهستان یا رانش خاک در تپه های خاکی در پیش باشد، در جلوی دیوار سنگی، دیوار بتنی با عرض مشخص و با رعایت میلگرد گذاری اصولی و با بند انبساط قائم اجرا می شود.

برای اتصال دیوار بتنی با دیوار پشتواره سنگی، باید در موقع اجرای دیوار سنگی میلگرد گذاری به شکل شاخک هایی در آن پیش بینی شود.

معمولاً ارتفاع اینگونه دیوارها بلند می باشد و برای پایدری هرچه بیشتر دیوار در مقابل فشار خاک و رانش عرض هر دو نوع دیوار در ارتفاع کاهش می یابد.

اجرای لوله در عرض دیوار برای هدایت آب، برای جلوگیری از حرکت پذیری و رانش دیوار الزامی می باشد.

در پایین قسمت بتنی دیواری پی گسترده که پاشنه نامیده می شود اجرا می گردد.


انواع دیوار چوبی

دیوار چوبی سنتی

دیوار چوبی غیر سنتی

 


انواع دیوار چوبی سنتی

دیوار چوبی زکمه ای بال کبوتری

دیوار چوبی ورجین

دیوار چوبی سکت

دیوار چوبی زگالی


دیوار چوبی زگالی

پی سازی به روشهای مختلف همچون سنگی، بتنی یا سگتی.

استقرار ستونهای چوبی به قطر 12 تا 15 سانتیمتر و به فاصله های 100 تا 150 سانتیمتر که به آن اصطلاحاً وادار می گویند.

نصب تخته یا لاپه در خارج و داخل ستونها به صورت مورب و به صورت چپ و راست در دو طرف ستون و با فاصله 1 تا 2 سانتیمتری اجرا می شود.

ملات گل رس همراه با کلوش کاملاً مخلوط و ورز داده شده، و با حالتی سفت از طرف داخل و خارج در بین تخته ها در اندازه کافی پر می شود.

پس از خشک شدن، روی سطح آن اندود کاهگل مسطح می کشند.

در قسمت داخلی، روی اندود نیز گچ کاری و نقاشی می شود.


مراحل اجرای انواع دیوار چوبی غیر سنتی

اجرای پی سنگی تا سطح زمین و اجرای پی نواری بر روی آن

اجرای عایق رطوبتی روی سطح پی

اجرای نعل کشی

استقرار وادارهای چهار تراش

قید کشی بین وادارها

اجرای عایق صوتی

اجرای زیر سازی عایق رطوبتی داخلی و خارجی

اجرای عایق رطوبتی داخلی و خارجی

اجرای پوشش خارجی

اجرای پوشش داخلی

کف سازی

منبع: http://bonsaz.ir


[/av_textblock]

ارتباط با ما