توالت فرنگی

توالت فرنگي ديواري بدون پايه زميني مجراي خروجي افقي به قطر 102mm استاندارد EN 997 15/1 kg وزن درب و نشمين به رنگ سغيد لعاب با بهترين كيفيت آلمان

وان حمام

وان مستطيل به ابعاد     75*175 پوشش آكريليك سفيد به ضخامت 4mm بدون سوراخ برروي وان ٢٥٠ ليتر ظرفيت آب استاندارد EN14516 با تجهيزات ، اتصالات و لوازم خروجي آب پايه و شاسي از كارخانه MEPA آلمان