توالت فرنگی

توالت فرنگی دیواری بدون پایه زمینی مجرای خروجی افقی به قطر 102mm استاندارد EN 997 15/1 kg وزن درب و نشمین به رنگ سغید لعاب با بهترین کیفیت آلمان

وان حمام

وان مستطیل به ابعاد     75*175 پوشش آکریلیک سفید به ضخامت 4mm بدون سوراخ برروی وان ٢۵٠ لیتر ظرفیت آب استاندارد EN14516 با تجهیزات ، اتصالات و لوازم خروجی آب پایه و شاسی از کارخانه MEPA آلمان