وان حمام

وان مستطيل به ابعاد     75*175 پوشش آكريليك سفيد به ضخامت 4mm بدون سوراخ برروي وان ٢٥٠ ليتر ظرفيت آب استاندارد EN14516 با تجهيزات ، اتصالات و لوازم خروجي آب پايه و شاسي از كارخانه MEPA آلمان